Jak wygląda współpraca z MA PRO

Audyt u Klienta

Analiza oczekiwań i potrzeb biznesowych Klienta niezbędna do wyboru właściwej platformy Marketing Automation.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czego Klient oczekuje po wdrożeniu: (wzrost ROI, OR, CTR, wzrost leadów, czas wdrożenia itp.) .

Po audycie zebranie odpowiedzi na pytania:

  • Jakie systemy do zintegrowania
  • Jakie są miejsca wejścia/wyjścia leadów
  • Jakie bazy leadów do zintegrowania (ankiety, e-mail marketing, baza finansowa, itp.)
  • Jakie zasoby ludzkie (IT, marketing itp.)
  • Jaki stan wiedzy o MA ma zespół
  • Jak funkcjonuje struktura firmy (procesy decyzyjne itp.)
  • Czy system musi być wielojęzyczny
  • Jakie działania z zakresu MA zostały zrealizowane do tej pory (e-mail marketing) - obecne metryki
  • Omnichannel (POS)
  • Poprawność zgód marketingowych w bazach danych, RODO

Wskazanie wymaganych zasobów 

Wskazanie kogo należy zaangażować we wdrożenie i obsługę platformy MA po stronie Klienta (prawnicy, analitycy, kreacja, kontent, dział zakupów, usług, pracownicy POS itp.).

Przegląd dostępnych platform Marketing Automation

Prezentacja dostępnych funkcjonalności i możliwości konkretnych platform Marketing Automation.

Prezentacja detali dot. konkretnych platform Marketing Automation

Zapoznanie z 3 wybranymi platformami Marketing Automation w tym z funkcjonalnościami, formami rozliczeń, kwestiami związanymi z metrykami platform (m.in. zliczanie leadów). Analiza porównawcza wybranych platform Marketing Automation.

Rekomendacja konkretnej platformy Marketing Automation

Wskazanie najlepiej dopasowanej platformy Marketing Automation - na podstawie poznanych potrzeb biznesowych i możliwości technicznych, wybranych i najciekawszych funkcjonalności platform Marketing Automation oraz w ramach określonych widełek finansowych wskazanie najlepiej dopasowanej platformy Marketing Automation. 

Zbudowanie Zespołu wdrożeniowego

Zbudowanie Zespołu wdrożeniowego po stronie Klienta, odpowiedzialnego za poszczególne aspekty wdrożenia platformy Marketing Automation.

Zapoznanie z technikaliami wybranej platformy Marketing Automation

Zapoznanie Zespołu wdrożeniowego ze wszystkimi aspektami technicznymi wybranej platformy Marketing Automation.

Wdrożenie i testy platformy Marketing Automation

Wdrożenie platformy Marketing Automation oraz przeprowadzenie testów z udziałem Zespołu wdrożeniowego.

Szkolenie z obsługi platformy Marketing Automation

Szkolenie Zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie platformą Marketing Automation. Zapoznanie z możliwościami platformy Marketing Automation m.in. wspólne zbudowanie pierwszych scenariuszy zachowań użytkowników, segmentacja bazy, komunikacja wielokanałowa. 

Zarządzanie platformą Marketing Automation 

Zarządzanie platformą Marketing Automation w przypadku braku Zespołu po stronie Klienta. 


Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że warto się spotkać!